Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym; synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21, realizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz z Katedrą Immunobiologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lata realizacji: 2022 - 2026

Kierownik projektu: dr Kamil Kamiński

Koordynator UJ CM: dr Magdalena Skóra

więcej o Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym; synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze

Zadanie Narodowego Programu Zdrowia: Przeciwdziałanie powstawaniu antybiotykooporności u drobnoustrojów

Projekt realizowany ze środków i we współpracy z Narodowym Instytutemu Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.

Lata realizacji: 2021 - 2025

Kierownik modułu: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Epidemiologia zakażeń Clostridioides difficile w opiece długoterminowej, analiza mechanizmów chorobowych i odpowiedzi immunologicznej wraz z charakterystyką szczepów i ich prewalencji z wykorzystaniem molekularnych metod nadzoru epidemiologicznego

Projekt realizowany w ramach środków Narodowego Centrum Nauki.

Lata realizacji: 2022 - 2025

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Heczko

więcej o Epidemiologia zakażeń Clostridioides difficile w opiece długoterminowej, analiza mechanizmów chorobowych i odpowiedzi immunologicznej wraz z charakterystyką szczepów i ich prewalencji z wykorzystaniem molekularnych metod nadzoru epidemiologicznego

Mechanizmy odporności przeciw-koronawirusom na podstawie analizy przeciwciał u ozdrowieńców, pacjentów narażonych/skąpoobjawowych oraz nienarażonych pacjentów polskich instytucji opiekuńczych i ich reakcji z antygenami koronawirusów

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk.

Lata realizacji: 2021 - 2024

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Heczko

więcej o Mechanizmy odporności przeciw-koronawirusom na podstawie analizy przeciwciał u ozdrowieńców, pacjentów narażonych/skąpoobjawowych oraz nienarażonych pacjentów polskich instytucji opiekuńczych i ich reakcji z antygenami koronawirusów

Transformacja postrzegania zdrowia publicznego poprzez modyfikację paradygmatu leczenia cukrzycy

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa". Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Stomatologii UJ CM.

Lata realizacji: 2022 - 2024

Kierownik projektu:  dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga

Określenie oporności na betalaktamy typu NDM u Acinetobacter baumannii

Projekt finansowany przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie w ramach Research Support Module - Wydział Lekarski.

Lata realizacji: 2022 - 2023

kierownik projektu: lek. Mateusz Gajda

Healthcare-Associated Infections in Long-Term Care Facilities, HALT 4

Projekt realizowany we współpracy z European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Lata realizacji: 2020 - 2023

Kierownik projektu: dr hab. Anna Różańska

Badanie odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2 wśród osób bezdomnych zamieszkujących placówki schroniskowo-noclegowe oraz personelu

Badanie finansowane z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie działalności statutowej.

Lata realizacji: 2019 - 2022

Kierownik: lek. Mateusz Gajda

Badanie wpływu rewaskularyzacji na zmianę mikrobioty rany u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych oraz zespołem stopy cukrzycowej

Lata realizacji: 2019 - 2023

Kierownik projektu: lek. Mateusz Gajda

Zakażenia szpitalne o etiologii bakteryjnej i grzybiczej u pacjentów z COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Projekt finansowany przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie w ramach Research Support Module - Wydział Lekarski.

Lata realizacji: 2022 - 2023

kierownik projektu: lek. Izabella Owsianka

Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej bromaminy T

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 5.

Lata realizacji: 2021 - 2023

Kierownik projektu: dr Magdalena Skóra

Próba oceny epidemiologii inwazyjnych zakażeń grzybami pleśniowymi w Małopolsce.

Badanie finansowane z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie działalności statutowej.

Lata realizacji: 2019 - 2022

Kierownik: dr Paweł Krzyściak

Próba oceny epidemiologii inwazyjnych zakażeń grzybami z grupy drożdży

Badanie finansowane z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie działalności statutowej.

Lata realizacji: 2019 - 2022

Kierownik: dr Magdalena Skóra

Stosowanie antybiotyków w dobie pandemii COVID-19

Moduł projektu CRACoV-UJCM „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19" 

Lata realizacji: 2020 - 2022

Kierownik modułu: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Nadzór nad zakażeniami u pacjentów wentylowanych mechanicznie

Moduł projektu CRACoV-UJCM „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19" 

Lata realizacji: 2020 - 2022

Kierownik modułu:  dr hab. Iwona Maga

Koordynator: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Narażenie na ekspozycję na wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego w Małopolsce na podstawie pracowników szpitala jednoimiennego Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Moduł projektu CRACoV-UJCM „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19" 

Lata realizacji: 2020 - 2022

Kierownik modułu: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach