Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Kaminski K, Hac-Wydro K, Skóra M, Tymecka M, Obloza M. Preliminary studies on the mechanism of antifungal activity of new cationic beta-glucan derivatives obtained from oats and barley. ACS Omega 2022, 7, 44, 40333–40343 doi: 10.1021/acsomega.2c05311  Przejdź do publikacji>>

Gregorczyk-Maga I, Fiema M, Kania M, Kędzierska J, Jachowicz E, Romaniszyn D, Wójkowska-Mach J. Cultivable oral bacteriota dysbiosis in mechanically ventilated COVID-19 patients. Front Microbiol. 2022 Oct 28;13:1013559. doi: 10.3389/fmicb.2022.1013559 Przejdź do publikacji>>

Wu Jun, Danko David, Afshinnekoo Ebrahim, Bezdan Daniela, Bhattacharyya Malay, Castro-Nallar Eduardo, Chmielarczyk Agnieszka, Hazrin-Chong Nur Hazlin, Deng Youping, Dias-Neto Emmanuel, Frolova Alina, Mason-Buck Gabriella, Iraola Gregorio, Jang Soojin, Łabaj Paweł, Lee Patrick K.H., Nieto-Caballero Marina, Osuolale Olayinka O., Ouzounis Christos A., Perlin Michael H., Prithiviraj Bharath, Rascovan Nicolas, Różańska Anna, Schriml Lynn M., Semmler Torsten, Suzuki Haruo, Ugalde Juan A., Young Ben, Werner Johannes, Zambrano Maria Mercedes, Zhao Yongxiang, Mason Christopher, Shi Tieliu; Annotating unknown species of urban microorganisms on a global scale unveils novel functional diversity and local environment association. Environmental Research 2022 : Vol. 207, DOI: 10.1016/j.envres.2021.112183 Przejdź do publikacji>>

Jagusiak A, Gosiewski T, Romaniszyn D, Lasota M, Wiśniewska A, Chłopaś Ka, Ostrowska Ba, Kościk I, Bulanda M: Antibacterial therapy by Ag+ ions complexed with titan Yellow/Congo Red and albumin during anticancer therapy of urinary bladder cancer. Int J Mol Sci. 2021 Dec 21;23(1):26. doi: 10.3390/ijms23010026 Przejdź do publikacji>>

Kłos M, Jachowicz E, Pomorska-Wesołowska M, Romaniszyn D, Kandzierski G, Wójkowska-Mach J: Antimicrobial resistance of Enterobacteriaceae in bloodstream infections in hospitalized patients in southern Poland. J Clin Med. 2022 Jul 6;11(14):3927. doi: 10.3390/jcm11143927 Przejdź do publikacji>>

Fiema M, Wlodarczyk A, Wojkowska-Mach J, Garlicki J, Gregorczyk-Maga I: Atypical presentation of aspergillus niger infection in the oral cavity as a prediction of invasive pulmonary aspergillosis in a patient with COVID-19 : case report and literature review. Microorganisms. 2022 Aug 12;10(8):1630. doi: 10.3390/microorganisms10081630 Przejdź do publikacji>>

Kulawik P, Jamróz Ewelina, Janik Magdalena, Tkaczewska Joanna, Krzyściak Paweł, Skóra Magdalena, Guzik Paulina, Milosavljevic Vedran, Tadele Wondyfraw: Biological activity of biopolymer edible furcellaran-chitosan coatings enhanced with bioactive peptides. Food Control, 2022 : Vol. 137 DOI: 10.1016/j.foodcont.2022.108933 Przejdź do publikacji>>

Marcinkiewicz Janusz, Nagl Markus, Kyriakopoulos Anthony, Walczewska Maria, Skóra Magdalena, Skalska Paulina: Current opinion on the therapeutic capacity of taurine-containing halogen derivatives in infectious and inflammatory diseases. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2022 : Vol. 1370, s. 83-98, DOI: 10.1007/978-3-030-93337-1_8 Przejdź do publikacji>>

Jamróz Ewelina, Janik Magdalena, Marangoni, Jr. Luis, Vieira Ronierik Pioli, Tkaczewska Joanna, Kawecka Agnieszka, Szuwarzyński Michał, Mazur Tomasz, Jasińska Joanna Maria, Krzyściak Paweł, Juszczak Lesław: Double-layered films based on furcellaran, chitosan, and gelatin hydrolysates enriched with AgNPs in Yerba Mate extract, montmorillonite, and curcumin with rosemary essential oil. Polymersm 2022: Vol. 14, nr 20 DOI: 10.3390/polym14204283 Przejdź do publikacji>>

Wałaszek Marta Zofia, Słowik Róża, Domański Adam, Wałaszek Michał Jan, Różańska Anna, Kołpa Małgorzata: Five-year analysis of surgical site infections in three orthopaedics and trauma wards under HAI-Net from the south of Poland in 2014-2018 considering the standardized infection ratio. Medicina, 2022 : Vol. 58, nr 5 DOI: 10.3390/medicina58050682 Przejdź do publikacji>>

Rafa E, Kołpa M, Wałaszek M, Domański A, Wałaszek M, Różańska A, Wójkowska-Mach J: Healthcare-acquired infection surveillance in neurosurgery patients, incidence and microbiology, five years of experience in two Polish units.
Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun 20;19(12):7544. doi: 10.3390/ijerph19127544
Przejdź do publikacji>>

Jachowicz E, Pac A, Różańska A, Gryglewska B, Wojkowska-Mach J: Post-discharge Clostridioides difficile infection after arthroplasties in Poland, infection prevention and control as the key element of prevention of C. difficile infections, Int J Environ Res Public Health, 2022 Mar 8;19(6):3155. doi: 10.3390/ijerph19063155
 Przejdź do publikacji>>

Gajda M, Pac A, Gryglewska B, Różańska A, Gajda P, Perera I, Wójkowska-Mach J: Post-discharge pneumonia after hip arthroplasty. A population-based study of 55,842 patients in Poland. Pol Arch Intern Med. 2022 Jun 29;132(6):16235. doi: 10.20452/pamw.16235 Przejdź do publikacji>>

Wójkowska-Mach J: Problemy antybiotykooporności. [W: Współczesne problemy prewencji chorób zakaźnych]. W: Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny. Red. naukowa Stanisława Golinowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 

Jamróz Ewelina, Tkaczewska Joanna, Juszczak Lesław, Zimowska Małgorzata, Kawecka Agnieszka, Krzyściak Paweł, Skóra Magdalena: The influence of lingonberry extract on the properties of novel, double-layered biopolymer films based on furcellaran, CMC and a gelatin hydrolysate. Food Hydrocolloids, 2022 : Vol. 124, Part B DOI: 10.1016/j.foodhyd.2021.107334 Przejdź do publikacji>>

Żółtowska B, Barańska I, Jachowicz E, Sydor W, Maziarz B, Mydel K, Różańska A, Wizner B, Rosiński J, Kossowska M, Głomb K, Wójkowska-Mach J: The seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among healthcare workers in university hospital in Krakow before the era of vaccination. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 29;19(7):4044. doi: 10.3390/ijerph19074044 Przejdź do publikacji>>

Jamróz Ewelina, Cabaj Agnieszka, Juszczak Lesław, Tkaczewska Joanna, Zimowska Małgorzata, Cholewa-Wójcik Agnieszka, Krzyściak Paweł, Kopel Pavel; Active double-layered films enriched with AgNPs in great water dock root and Pu-Erh extracts; Materials; 2021; Vol. 14, nr 22; doi: 10.3390/ma14226925

Wójkowska-Mach Jadwiga, Brudło Michał, Topolski Mariusz, Bochenek Tomasz, Jachowicz Estera, Siewierska Małgorzata, Różańska Anna; Antibiotic consumption in long-term care facilities in Poland and other European countries in 2017; Antimicrobial Resistance and Infection Control; 2021; Vol. 10, nr 1; doi: 10.1186/s13756-021-01019-1

Kłos Marta, Pomorska-Wesołowska Monika, Romaniszyn Dorota, Wójkowska-Mach Jadwiga, Chmielarczyk Agnieszka; Antimicrobial Resistance in Enterobacterales Bacilli Isolated from Bloodstream Infection in Surgical Patients of Polish Hospitals; International Journal of Microbiology; 2021; Vol.; 2021; doi: 10.1155/2021/6687148

Różańska Anna, Chmielarczyk Agnieszka, Tokarz Zuzanna, Pomorska-Wesołowska Monika, Gniadek Agnieszka, Włodarczyk Miłosz, Kołaszewski Łukasz, Kowacz Marcin; Badania skuteczności dezynfekcji powietrza metodą ozonowania oraz promieniowaniem UV-C, zastosowanych w urządzeniu Sterylis®/ Studies on the effectiveness of air disinfection by ozone treatment and UV-C radiation used in the Sterylis® device; Forum Zakażeń; 2021; T. 12, z. 1, s. 1-10; doi: 10.15374/FZ2021006

Różańska Anna, Brudło Michał, Jachowicz Estera, Wójkowska-Mach Jadwiga; Bundle care - prewencja zapaleń płuc u wentylowanych pacjentów w pandemii COVID-19 - wyzwanie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu/Bundle care - prevention of pneumonia in patients mechanically ventilated in COVID-19 pandemia - a challenge for patients and personnel safety; Medycyna Pracy; 2021; Vol. 72, nr 6, s. 721-728; doi: 10.13075/mp.5893.01182

Pluta-Kubica Agnieszka, Jamróz Ewelina, Juszczak Lesław, Krzyściak Paweł, Zimowska Małgorzata; Characterization of Furcellaran-Whey Protein Isolate Films with Green Tea or Pu-erh Extracts and Their Application as Packaging of an Acid-Curd Cheese; Food and Bioprocess Technology; 2021; Vol. 14, s. 78-92; doi: 10.1007/s11947-020-02570-2

Sydor Wojciech J;, Wizner Barbara, Strach Magdalena, Bociąga-Jasik Monika, Mytel Krzysztof, Olszanecka Agnieszka, Sanak Marek, Małecki Maciej, Wójkowska-Mach Jadwiga, Chrzan Robert, Garlicki Aleksander, Gosiewski Tomasz, Krzanowski Marcin, Surowiec Jarosław, Bednarz Stefan, Jędrychowski Marcin, Grodzicki Tomasz; CRACoV-HHS: an interdisciplinary project for multi-specialist hospital and non-hospital care for patients with SARS-CoV-2 infection as well hospital staff assessment for infection exposure; Folia Medica Cracoviensia; 2021; Vol. 61, nr 4, s. 5-44; doi: 10.24425/fmc.2021.140002

Wójkowska-Mach Jadwiga; Epidemiologia zakażeń położniczych; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 215-223: Rozdział 13

Kańtoch Anna, Grodzicki Tomasz, Wójkowska-Mach Jadwiga, Heczko Piotr, Gryglewska Barbara; Explanatory survival model for nursing home residents - a 9-year retrospective cohort study; Archives of Gerontology and Geriatrics; 2021; Vol. 97; doi: 10.1016/j.archger.2021.104497

Chmielarczyk Agnieszka, Pomorska-Wesołowska Monika, Romaniszyn Dorota, Wójkowska-Mach Jadwiga; Healthcare-Associated Laboratory-Confirmed Bloodstream Infections - Species Diversity and Resistance Mechanisms, a Four-Year Retrospective Laboratory-Based Study in the South of Poland; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2021; Vol. 18, nr 5; doi: 10.3390/ijerph18052785

Wójkowska-Mach Jadwiga; Higiena rąk i izolacja; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 357-370: Rozdział 24

Jachowicz Estera, Wójkowska-Mach Jadwiga; Hospital infections in Polish Intensive Care Units; World Journal of Medical Images, Videos and Cases; 2021; Vol. 7, s. e20-e23

Różańska Anna, Rosiński Jerzy, Jarynowski Andrzej, Baranowska-Tateno Katarzyna, Siewierska Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Incidence of Surgical Site Infections in Multicenter Study - Implications for Surveillance Practice and Organization; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2021; Vol. 18, nr 10. doi: 10.3390/ijerph18105374

Jachowicz Estera, Gębicka Magdalena, Plakhtyr Daria, Shynkarenko Myroslav, Urbanowicz Juri, Mach Maciej, Czepiel Jacek, Marchewka Jakub, Wójkowska-Mach Jadwiga; Incidence of Vaccine-Preventable Childhood Diseases in the European Union and in the European Free Trade Association Countries; Vaccines; 2021; Vol. 9, nr 7; doi: 10.3390/vaccines9070796

Szczypta Anna, Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Kielar Małgorzata, Krzyściak Paweł, Gajewska Anna, Szura Mirosław K;, Bulanda Małgorzata, Chmielarczyk Agnieszka; Investigation of Acinetobacter baumannii Activity in Vascular Surgery Units through Epidemiological Management Based on the Analysis of Antimicrobial Resistance, Biofilm Formation and Genotyping; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2021; Vol. 18, nr 4; doi: 10.3390/ijerph18041563

Kańtoch Anna, Pac Agnieszka, Wizner Barbara, Wójkowska-Mach Jadwiga, Heczko Piotr, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara; Is treated hypertension associated with a lower 1-year mortality among older multimorbid residents of long-term care facilities?; Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej; 2021; Vol. 131, nr 5, s. 439-446; doi: 10.20452/pamw.15944

Wójkowska-Mach Jadwiga; Kwalifikacja, rejestracja i analiza zakażeń; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 303-316: Rozdział 20

Ziółkowski Grzegorz, Pawłowska Iwona, Stasiowski Michał, Jachowicz Estera, Wójkowska-Mach Jadwiga, Bielecki Tomasz; Multidrug-Resistant Micro-Organisms Associated with Urinary Tract Infections in Orthopedic Patients: A Retrospective Laboratory-Based Study; Antibiotics; 2021; Vol. 10, nr 1; doi: 10.3390/antibiotics10010007

Wałaszek Marta, Jaślan Dorota, Kołpa Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga, Gniadek Agnieszka, Różańska Anna; Nurses' views on and compliance with the guidelines of hand hygiene, including nail hygiene in a multi-profile hospital in Lesser Poland Province - the evidence for need of continuous education and training; Pielęgniarstwo XXI Wieku; 2021; Vol. 20, nr 3, s. 180-189; doi: 10.2478/pielxxiw-2021-0029

Różańska Anna, Pac Agnieszka, Jachowicz Estera, Jaślan Dorota, Siewierska Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Outpatient Antibiotic Prescriptions in Pregnant Women in Małopolska Province; Antibiotics; 2021; Vol. 10, nr 1; doi: 10.3390/antibiotics10010014

Gajda Mateusz, Pac Agnieszka, Gryglewska Barbara, Gajda Paulina, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Patients Undergoing Hip or Knee Arthroplasty in Poland Based on National Data - Challenge for Healthcare in Aging Society; Healthcare; 2021; Vol. 9, nr 8; doi: 10.3390/healthcare9080924

Wilczyńska-Michalik Wanda, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Chmielarczyk Agnieszka, Pietras Bartłomiej, Michalik Marek; Physicochemical and microbiological characteristics of urban aerosols in Krakow (Poland) and their potential health impact; Environmental Geochemistry and Health; 2021; Vol. 43, nr 11, s. 4601-4626; doi: 10.1007/s10653-021-00950-x

Żółtowska Barbara, Barańska Ilona, Szczerbińska Katarzyna, Różańska Anna, Mydel Krzysztof, Sydor Wojciech J;, Heczko Piotr, Jachowicz Estera, Wójkowska-Mach Jadwiga; Preparedness of health care workers and medical students in university hospital in Krakow for COVID-19 pandemic within the CRACoV project; Journal of Clinical Medicine; 2021; Vol. 10, nr 16; doi: 10.3390/jcm10163487

Wójkowska-Mach Jadwiga, Pomorska-Wesołowska Monika, Romanik Małgorzata, Romaniszyn Dorota; Prevalence and Antimicrobial Susceptibility Profiles of Microorganisms Associated with Lower Reproductive Tract Infections in Women from Southern Poland - Retrospective Laboratory-Based Study; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2021; Vol. 18, nr 1; doi: 10.3390/ijerph18010335

Wójkowska-Mach Jadwiga, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga, Gniadek Agnieszka, Huras Hubert, Ogórek-Tęcza Beata, Matuszyk Dorota, Makara-Studzińska Marta, Nawrot Julia, Kopeć-Godlewska Katarzyna, Kot Justyna; Profilaktyka zakażeń połogowych; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach

Wójkowska-Mach Jadwiga; Rana po cięciu cesarskim i profilaktyka zakażeń miejsca operowanego; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 193-202; Rozdział 11

Baranowska-Tateno Katarzyna, Kycia Jarosław, Chmielarczyk Agnieszka, Olechowska-Jarząb Aldona, Konieczyńska Małgorzata, Gniadek Agnieszka, Kowacz Marcin, Włodarczyk Miłosz, Kołaszewski Łukasz, Różańska Anna; SARS-CoV-2 - environmental contamination and evaluation of the possibility of air disinfection using the flow-through UV-C method - study in units treating patients with COVID-19 of two hospitals in southern Poland; World Journal of Medical Images, Videos and Cases; 2021; Vol. 7, s. e66-e77

Wałaszek Marta, Kwpaniewska Wioletta, Jagiencarz-Starzec Barbara, Kołpa Małgorzata, Wolak Zdzisław, Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna; Skuteczność dezynfekcji rąk w zależności od rodzaju pokrycia płytki paznokciowej - badanie wśród pielęgniarek szpitala specjalistycznego/ Effectiveness of hand disinfection depending on the type of nail plate coating: a study among nurses working in a specialist hospital; Medycyna Pracy; 2021; Vol. 72, nr 1, s. 39-47; doi: 10.13075/mp.5893;01019

Kaminski Kamil, Skóra Magdalena, Krzyściak Paweł, Stączek Sylwia, Zdybicka-Barabas Agnieszka, Cytryńska Małgorzata; Synthesis and study of antifungal properties of new cationic beta-glucan derivatives; Pharmaceuticals; 2021; Vol. 14, nr 9; doi: 10.3390/ph14090838

Jamróz Ewelina, Kulawik Piotr, Tkaczewska Joanna, Guzik Paulina, Zając Marzena, Juszczak Lesław, Krzyściak Paweł, Turek Katarzyna; The effects of active double-layered furcellaran/gelatin hydrolysate film system with Ala-Tyr peptide on fresh Atlantic mackerel stored at -18 C; Food Chemistry; 2021; Vol. 338; doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127867

Rafa Elżbieta, Wałaszek Marta Z;, Wałaszek Michał J;, Domański Adam, Różańska Anna; The Incidence of Healthcare-Associated Infections, Their Clinical Forms, and Microbiological Agents in Intensive Care Units in Southern Poland in a Multicentre Study from 2016 to 2019; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2021; Vol. 18, nr 5; doi: 10.3390/ijerph18052238

Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Salamon Dominika, Krzyściak Paweł; Unexpected subungual Sarcoptes infestation of toenail - a case report and literature review; Annals of Parasitology; 2021; Vol. 67, nr 4, s. 779-787; doi: 10.17420/ap6704.396

Gajda Mateusz, Załugowicz Emilia, Pomorska-Wesołowska Monika, Bochenek Tomasz, Gryglewska Barbara, Romaniszyn Dorota, Chmielarczyk Agnieszka, Wójkowska-Mach Jadwiga; Virulence and Drug-Resistance of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Venous Ulcers in Polish Patients; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2021; Vol. 18, nr 9; doi: 10.3390/ijerph18094662

Kańtoch Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Wizner Barbara, Heczko Piotr, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara; What factors influence the long-term survival of nursing home residents with severe disabilities?; Folia Medica Cracoviensia; 2021; Vol. 61, nr 1, s. 67-79doi: 10.24425/fmc.2021.137214

Bulanda Małgorzata; Zakażenia związane z opieką zdrowotną; Redakcja naukowa Grzegorz Wallner, Tomasz Banasiewicz; s. 79-89

Bulanda Małgorzata; Zastosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej u ciężarnych kobiet; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 97-102; Rozdział 7

Bulanda Małgorzata, Kopeć-Godlewska Katarzyna; Zastosowanie antybiotyków w profilaktyce okołoporodowej; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 73-77: Rozdział 5

Pluta-Kubica Agnieszka, Jamróz Ewelina, Kawecka Agnieszka, Juszczak Lesław, Krzyściak Paweł; Active edible furcellaran/whey protein films with yerba mate and white tea extracts: Preparation, characterization and its application to fresh soft rennet-curd cheese; International Journal of Biological Macromolecules; 2020; Vol. 155, s.1307-1316; doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.11.102

Słowik Róża, Wałaszek Marta, Zieńczuk Witold, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Kołpa Małgorzata, Wolak Zdzisław, Kawik Łukasz; Analysis of the incidence of surgical site infections after open reposition of long bone fractures and closed fracture settings in a 7-year follow-up in an orthopedic and trauma ward in southern Poland/Analiza występowania zakażeń miejsca operowanego po zabiegach otwartej repozycji złamań kości długich i zamkniętych nastawieniach złamań w 7-letniej obserwacji w oddziale ortopedyczno-urazowym w południowej Polsce; Przegląd Epidemiologiczny, Epidemiological Review; 2020; Vol. 74, nr 2, s. 336-345; doi: 10.32394/pe.74.26

Ziółkowski Grzegorz, Pawłowska Iwona, Jachowicz Estera, Stasiowski Michał; Antibiotic Stewardship in Staphylococcus aureus Bloodstream Infection Treatment - Analysis Based on 29,747 Patients from One Hospital; Antibiotics; 2020; Vol. 9, nr 6; doi: 10.3390/antibiotics9060338

Grzegocka Kinga, Krzyściak Paweł, Hille-Padalis Anna, Loster Jolanta, Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Loster Bartłomiej; Candida prevalence and oral hygiene due to orthodontic therapy with conventional brackets; BMC Oral Health; 2020; Vol. 20, nr 1; doi: 10.1186/s12903-020-01267-4

Jachowicz Estera, Różańska Anna, Pobiega Monika, Topolski Mariusz, Wójkowska-Mach Jadwiga; Consumption of Antibiotics and Epidemiology of Clostridioides difficile in the European Union in 2016-Opportunity for Practical Application of Aggregate ECDC Data; Antibiotics; 2020; Vol. 9, nr 3; doi: 10.3390/antibiotics9030127

Jachowicz Estera, Różańska Anna, Pobiega Monika, Topolski Mariusz, Wójkowska-Mach Jadwiga; Consumption of Antibiotics and Epidemiology of Clostridioides difficile in the European Union in 2016-Opportunity for Practical Application of Aggregate ECDC Data; Antibiotics; 2020; Vol. 9, nr 3; doi: 10.3390/antibiotics9030127

Jurczak Anna, Jamka-Kasprzyk Małgorzata, Tokarz Zuzanna, Staszczyk Małgorzata, Jagielski Paweł, Kościelniak Dorota, Gregorczyk-Maga Iwona, Kołodziej Iwona, Kępisty Magdalena, Kukurba-Setkowicz Magdalena, Bryll Amira, Krzyściak Wirginia; Differences in Sweet Taste Perception and Its Association with the Streptococcus mutans Cariogenic Profile in Preschool Children with Caries; Nutrients; 2020; Vol. 12, nr 9; doi: 10.3390/nu12092592

Słowik Róża, Kołpa Małgorzata, Wałaszek Marta, Różańska Anna, Jagiencarz-Starzec Barbara, Zieńczuk Witold, Wolak Zdzisław, Kawik Łukasz, Wójkowska-Mach Jadwiga; Epidemiology of Surgical Site Infections Considering the NHSN Standardized Infection Ratio in Hip and Knee Arthroplasties; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2020; Vol. 17, nr 9; doi: 10.3390/ijerph17093167

Gniadek Agnieszka, Białecka Anna, Opach Iwona, Kulig Agnieszka, Krzyściak Paweł, Ostrogórska Patrycja, Macura Anna Barbara; Fungal contamination of ward furnishings and medical equipment used in the treatment and nursing of newborns; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; 2020; Vol. 27, nr 3, s. 348-355; doi: 10.26444/aaem/111830

Jamróz Ewelina, Khachatryan Gohar, Kopel Pavel, Juszczak Lesław, Kawecka Agnieszka, Krzyściak Paweł, Kucharek Mateusz, Tokarz Zuzanna, Zimowska Małgorzata; Furcellaran nanocomposite films: The effect of nanofillers on the structural, thermal, mechanical and antimicrobial properties of biopolymer films; Carbohydrate Polymers; 2020; Vol. 240; doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116244

Jachowicz Estera, Pobiega Monika, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Growing consumption of antibiotics and epidemiology of Clostridioides difficile infections in Poland: aneed to develop new solutions; Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica; 2020; Vol. 67, nr 2, s. 79-86; doi: 10.1556/030.66.2019;024

Wójkowska-Mach Jadwiga Higiena rąk oraz stosowanie typów izolacji z uwzględnieniem różnego stopnia hermetyczności w aspekcie ochrony personelu przed zagrożeniem biologicznym - potwierdzonego bądź spodziewanego zakażenia SARS-CoV-2 w przebiegu COVID-19; Redakcja naukowa Agnieszka Gniadek, Jolanta Lewko; s. 58-60

Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata, Różańska Anna, Jagiencarz-Starzec Barbara, Wolak Zdzisław; Hospital knowledge and practice of doctors and nurses regarding hand hygiene in a survey/Wiedza i praktyka szpitalna lekarzy i pielęgniarek dotycząca higieny rąk w badaniu ankietowym; Przegląd Epidemiologiczny, Epidemiological Review; 2020; Vol. 74, nr 1, s. 119-132; doi: 10.32394/pe.74;09

Piasecki Michał, Radziszewska-Zielina Elżbieta, Czerski Piotr, Fedorczak-Cisak Małgorzata, Zielina Michał, Krzyściak Paweł, Kwaśniewska-Sip Patrycja, Grześkowiak Wojciech; Implementation of the Indoor Environmental Quality (IEQ) Model for the Assessment of a Retrofitted Historical Masonry Building; Energies; 2020; Vol. 13, nr 22; doi: 10.3390/en13226051

Kopeć-Godlewska Katarzyna, Pac Agnieszka, Różańska Anna, Żbikowski Paweł, Rosiński Jerzy, Wójkowska-Mach Jadwiga; Infection-associated hospitalizations of women in labour; European Journal of Public Health; 2020; Vol. 30, nr 4, s. 739-743; doi: 10.1093/eurpub/ckaa080

Jaślan Dorota, Rosinski Jerzy, Siewierska Małgorzata, Szczypta Anna, Wałaszek Marta, Wójkowska-Mach Jadwiga, Gniadek Agnieszka, Majewska Renata, Różańska Anna; Interest in Working as an Infection Prevention and Control Nurse and Perception of This Position by Nursing Students - Results of a Pilot Study; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2020; Vol. 17, nr 21; doi: 10.3390/ijerph17217943

Jachowicz Estera, Wałaszek Marta, Sulimka Grzegorz, Maciejczak Andrzej, Zieńczuk Witold, Kołodziej Damian, Karaś Jacek, Pobiega Monika, Wójkowska-Mach Jadwiga Long-Term Antibiotic Prophylaxis in Urology and High Incidence of Clostridioides difficile Infections in Surgical Adult Patients Microorganisms; 2020; Vol. 8, nr 6; doi: 10.3390/microorganisms8060810

Kołpa Małgorzata, Słowik Róża, Wałaszek Marta, Wolak Zdzisław, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Multimodal strategy in surgical site infections control and prevention in orthopaedic patients - a 10-year retrospective observational study at a Polish hospital; Antimicrobial Resistance and Infection Control; 2020; Vol. 9; doi: 10.1186/s13756-020-0680-6

Dzierzkowska Ewa, Ścisłowska-Czarnecka Anna, Matwally Sara, Romaniszyn Dorota, Chadzińska Magdalena, Stodolak-Zych Ewa Porous; Poly(Lactic Acid) based fibres as drug carriers in active dressings; Acta of Bioengineering and Biomechanics; 2020; Vol. 22, nr 2, s. 185-197; doi: 10.37190/ABB-01548-2020-03

Krzyściak Paweł, Bakuła Zofia, Gniadek Agnieszka, Garlicki Aleksander, Tarnowski Mikołaj, Wichowski Michał, Jagielski Tomasz; Prevalence of Malassezia species on the skin of HIV-seropositive patients; Scientific Reports; 2020; Vol. 10, nr 1; doi: 10.1038/s41598-020-74133-6

Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna; Profilaktyka i kontrola występowania sepsy noworodkowej: strategie interdyscyplinarne a higiena skóry noworodka/Prevention and control of neonatal sepsis: interdisciplinary strategies and newborn skin antisepsis; Forum Zakażeń; 2020; T; 11, z. 3, s. 123-130; doi: 10.15374/FZ2020013

Kochan Piotr, Drzewiecki Artur, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr; Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda: 2020; Redaktorzy wydania polskiego: Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Małgorzata Bulanda, Piotr B; Heczko;[wydanie 50]; wydanie 14, polskie

Krzyściak Paweł, Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Tokarz Zuzanna, Kochan Piotr, Skóra Magdalena; Remote teaching of techniques in medical mycology, can it replace benchwork?; World Journal of Medical Images, Videos and Cases; 2020; Vol. 6, s. e37-e43

Puto Grażyna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Wałaszek Marta, Repka Iwona, Różańska Anna; Selected aspects of the knowledge and practice concerning hand hygiene guidelines in the context of infection control structures in hospitals and long-term care facilities findings of a questionnaire survey; Medycyna Pracy; 2020; Vol. 71, nr 5, s. 531-537; doi: 10.13075/mp.5893.00992

Krzyściak Wirginia, Papież Monika, Bąk Ewelina, Morava Eva, Krzyściak Paweł, Ligęzka Anna, Gniadek Agnieszka, Vyhouskaya Palina, Janeczko Jarosław; Sperm Antioxidant Biomarkers and Their Correlation with Clinical Condition and Lifestyle with Regard to Male Reproductive Potential; Journal of Clinical Medicine; 2020; Vol. 9, nr 6; doi: 10.3390/jcm90617

Bulanda Małgorzata, Szostek Sława, Gryglewska Barbara, Szostek Sława, Pietrzyk Agata, Strus Magdalena, Wójkowska-Mach Jadwiga, Romaniszyn Dorota, Gniadek Agnieszka, Różańska Anna, Biernat-Sudolska Małgorzata, Drzewiecki Artur, Brzychczy-Włoch Monika, Gosiewski Tomasz, Kochan Piotr, Chmielarczyk Agnieszka, Ciszek-Lenda Marta, Salamon Dominika, Bała Małgorzata M;, Skóra Magdalena, Zawilińska Barbara, Krzyściak Paweł; Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek

Romaniszyn Dorota; Mikroskopia, metody hodowlane, identyfikacja [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 98-104

Romaniszyn Dorota Promieniowce [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 147-148

Skóra Magdalena, Krzyściak Paweł; Mykologia [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 235-260

Różańska Anna; Dezynfekcja i sterylizacja [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 295-306

Wójkowska-Mach Jadwiga Wprowadzenie; Czynniki ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 307-309

Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Higiena rąk [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 309-313

Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna; Izolacja pacjentów [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 313-316

Wójkowska-Mach Jadwiga; Podstawy kontroli i nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 316-318

Wójkowska-Mach Jadwiga; Zakażenia związane ze stosowaniem procedur inwazyjnych [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 318-322

Wójkowska-Mach Jadwiga; Zakażenia u pacjentów operowanych [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 322-324

Wójkowska-Mach Jadwiga; Zakażenia w położnictwie [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 324-325

Romaniszyn Dorota; Czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką zdrowotną [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 326-328

Skóra Magdalena; Najważniejsze grzyby chorobotwórcze dla człowieka [w: Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej]; Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Sława Szostek; s. 352-354

Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Assessment of medical staff's knowledge concerning the "five moments for hand hygiene"; Problemy Pielęgniarstwa; 2019; T. 27, nr 3-4, s. 155-161; doi: 10.5114/ppiel.2019.92537

Mirek Agnieszka, Ruta Karolina, Suchmiel Mateusz, Gajda Mateusz, Klimek-Piotrowska Wiesława, Talaga-Ćwiertnia Katarzyna; Assessment to access to social and medical help for homeless people in Cracow in the context to health problems/Ocena dostępu do pomocy socjalnej i medycznej dla osób bezdomnych w Krakowie w kontekście problemów zdrowotnych; Przegląd Epidemiologiczny, Epidemiological Review; 2019; Vol. 73, nr 2, s. 257-268; doi: 10.32394/pe.73.12

Grabowska-Markowska Jolanat, Pawłowska Iwona, Ziółkowski Grzegorz, Wójkowska-Mach Jadwiga; Bakteriemia wywołana przez Ochrobactrum anthropi - nietypowe postępowanie/Bacteraemia caused by Ochrobactrum anthropi, unusual behavior; Wiadomości Lekarskie; 2019; T. 72, nr 3, s. 489-492

Bulanda Małgorzata; Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych u kobiet ciężarnych; Redakcja naukowa Jadwiga Wójkowska-Mach; Wydanie I; s. 47-547; Rozdział 3

Pawłowska Iwona, Ziółkowski Grzegorz, Wójkowska-Mach Jadwiga, Bielecki Tomasz; Can surgical site infections be controlled through microbiological surveillance? A three-year laboratory-based surveillance at an orthopaedic unit, retrospective observatory study; International Orthopaedics; 2019; Vol. 43, nr 9, s. 2009-2016; doi: 10.1007/s00264-019-04298-x

Różańska Anna; Endotoksyny i pirogeny a bezpieczeństwo użytkowania rękawic w środowisku szpitalnym/Endotoxins and pyrogens in the context of the use of protective gloves in hospital environment; Zakażenia XXI Wieku; 2019; T. 2, nr 1, s. 41-46 ; doi: 10.31350/zakazenia/2019/1/Z2019007

Kołpa Małgorzata, Wałaszek Marta, Różańska Anna, Wolak Zdzisław, Wójkowska-Mach Jadwiga; Epidemiology of Surgical Site Infections and Non-Surgical Infections in Neurosurgical Polish Patients-Substantial Changes in 2003-2017; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2019; Vol. 16, nr 6 art; no; 911, s. 1-11; doi: 10.3390/ijerph16060911

Kłos Marta, Pomorska-Wesołowska Monika, Romaniszyn Dorota, Chmielarczyk Agnieszka, Wójkowska-Mach Jadwiga; Epidemiology, drug resistance, and virulence of Staphylococcus aureus isolated from ocular infections in Polish patients; Polish Journal of Microbiology; 2019; Vol. 68, nr 4, s. 541-548; doi: 10.33073/pjm-2019-056

Rosiński Jerzy, Różańska Anna, Jarynowski Andrzej, Wójkowska-Mach Jadwiga; Factors Shaping Attitudes of Medical Staff towards Acceptance of the Standard Precautions; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2019; Vol. 16, nr 6 art; no; 1050, s. 1-10; doi: 10.3390/ijerph16061050

Krzyściak Paweł, Skóra Magdalena; Grzyby jako czynniki etiologiczne wybranych zakażeń szpitalnych/Fungi as causative agents of healthcare-associated infections; Zakażenia XXI Wieku; 2019; T. 2, nr 3, s. 139-149

Kłos Marta, Wójkowska-Mach Jadwiga; Hospital-acquired Enterobacteriaceae bloodstream infections in children; Medycyna Wieku Rozwojowego, Developmental Period Medicine; 2019; T. 23, nr 2, s. 131-136

Jamróz Ewelina, Kulawik Piotr, Krzyściak Paweł, Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Juszczak Lesław; Intelligent and active furcellaran-gelatin films containing green or pu-erh tea extracts: Characterization, antioxidant and antimicrobial potential; International Journal of Biological Macromolecules; 2019; Vol. 122, s. 745-757; doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.008

Różańska Anna; Nadzór i rejestracja zakażeń miejsca operowanego: rekomendacje Europejskiego Centrum ds; Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)/Surveillance and registration of surgical site infections: recommendations of the European Center for Disease Control and Prevention; Zakażenia XXI Wieku; 2019; T. 2, nr 4, s. 181-185; doi: 10.31350/zakazenia/2019/4/Z2019032

Wójkowska-Mach Jadwiga, Chmielarczyk Agnieszka, Strus Magdalena, Lauterbach Ryszard, Heczko Piotr; Neonate Bloodstream Infections in Organization for Economic Cooperation and Development Countries: An Update on Epidemiology and Prevention; Journal of Clinical Medicine; 2019; Vol. 8, nr 10; doi: 10.3390/jcm8101750

Kochan Piotr, Drzewiecki Artur, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr; Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda: 2019; Redaktorzy wydania polskiego Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Małgorzata Bulanda, Piotr B; Heczko;[wydanie 49]; wydanie 13 polskie

Szczeklik Katarzyna, Owczarek Danuta, Cibor Dorota A/Cześnikiewicz-Guzik Marta, Krzyściak Paweł, Krawczyk Agnieszka, Mach Tomasz, Karczewska Elżbieta, Krzyściak Wirginia; Relative homogeneity of oral bacterial flora in Crohn's disease compared to ulcerative colitis and its connections with antioxidant defense - preliminary report; Folia Medica Cracoviensia; 2019; Vol. 59, nr 1, s. 15-35; doi: 10.24425/fmc.2019.128023

Nocuń Marek, Krzyściak Paweł, Niedźwiedzka Elżbieta, Niedźwiedzki Jerzy, Krzyściak Wirginia; Aktywność ozonowanej oliwy z oliwek przy zwalczaniu drobnoustrojów; Antimicrobial activity of ozonized olive oil; Materiały Ceramiczne; 2018; Vol. 70, nr 4, s. 356-370

Wałaszek Michał, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Polish Society of Hospital Infections Team Alarming results of nosocomial infections in a multicenter program of surveillance in Polish intensive care units; Przegląd Epidemiologiczny; 2018; T. 72, nr 1, s. 33-44

Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Bulanda Małgorzata; Analysis of the world epidemiological situation among vancomycin-resistant Enterococcus faecium infections and the current situation in Poland; Przegląd Epidemiologiczny; 2018; T. 72, nr 1, s. 3-15

Wójkowska-Mach Jadwiga, Godman Brian, Glassman Amanda, Kurdi Amanj, Pilc Andrzej, Różańska Anna, Skoczyński Szymon, Wałaszek Marta, Bochenek Tomasz; Antibiotic consumption and antimicrobial resistance in Poland; findings and implications; Antimicrobial Resistance and Infection Control; 2018; Vol. 7; doi: 10.1186/s13756-018-0428-8

Ziółkowski Grzegorz, Pawłowska Iwona, Krawczyk Lech, Wójkowska-Mach Jadwiga; Antibiotic consumption versus the prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Clostridium difficile infections at an ICU from 2014-2015; Journal of Infection and Public Health; 2018; Vol. 11, nr 5, s. 626-630; doi: 10.1016/j.jiph.2018.02.003

Różańska Anna, Chmielarczyk Agnieszka, Romaniszyn Dorota, Majka Grzegorz, Bulanda Małgorzata; Antimicrobial effect of copper alloys on Acinetobacter species isolated from infections and hospital environment; Antimicrobial Resistance and Infection Control; 2018; Vol. 7; doi: 10.1186/s13756-018-0300-x

Wójkowska-Mach Jadwiga, Bochenek Tomasz, Sagan Anna; Antimicrobial resistance; Edited by: Bernd Rechel, Anna Maresso, Anna Sagan, Cristina Hernández-Quevedo, Erica Richardson, Elke Jakubowski, Martin McKee, Ellen Nolte; s. 137-149

Pobiega Monika, Chmielarczyk Agnieszka, Pomorska-Wesołowska Monika, Romaniszyn Dorota, Heczko Piotr, Kozioł Joanna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Charakterystyka klinicznych izolatów Pseudomonas aeruginosa pod kątem tworzenia biofilmu, lekooporności oraz występowania genów dla toksyn wydzielanych w systemie sekrecji typu 3; Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia; 2018; R. 70, nr 1, s. 57-65

Różańska Anna, Jarynowski Andrzej, Kopeć-Godlewska Katarzyna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Misiewska-Kaczur Agnieszka, Lech Marzena, Rozwadowska Małgorzata, Karwacka Marlena, Liberda Joanna, Domańska Joanna; Does surgical site infection after Caesarean section in Polish hospitals reflect high-quality patient care or poor postdischarge surveillance? Results from a 3-year multicenter study; American Journal of Infection Control; 2018; Vol. 46, nr 1, s. 20-25; doi:  10.1016/j.ajic.2017.07.025

Walaszek Michal, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Epidemiology of healthcare-associated infections in Polish intensive care; A multicenter study based on active surveillance; Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia; 2018; Vol. 162, nr 3, s. 190-197; doi:  10.5507/bp;2018;006

Wałaszek Michał, Różańska Anna, Wałaszek Marta, Wójkowska-Mach Jadwiga; Epidemiology of Ventilator-Associated Pneumonia, microbiological diagnostics and the length of antimicrobial treatment in the Polish Intensive Care Units in the years 2013-2015; BMC Infectious Diseases; 2018; Vol. 18, nr 1 art. no. 308, s. 1-9; doi:  10.1186/s12879-018-3212-8

Krzyściak Paweł, Salamon Dominika, Malska-Woźniak Anna, Papir Barbara; Footage of live Toxoplasma gondii parasite; World Journal of Medical Images, Videos and Cases; 2018; Vol. 4, s. 16-17

Kołpa Małgorzata, Wałaszek Marta, Różańska Anna, Wolak Zdzisław, Wójkowska-Mach Jadwiga; Hospital-Wide Surveillance of Healthcare-Associated Infections as a Source of Information about Specific Hospital Needs; A 5-Year Observation in a Multiprofile Provincial Hospital in the South of Poland; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2018; Vol. 15, nr 9 art. no. 1956, s. 1-10, ; doi:  10.3390/ijerph15091956

Walkowicz Monika, Osuch Piotr, Smyrak Beata, Knych Tadeusz, Rudnik Ewa, Cieniek Łukasz, Różańska Anna, Chmielarczyk Agnieszka, Romaniszyn Dorota, Bulanda Małgorzata; Impact of oxidation of copper and its alloys in laboratory-simulated conditions on their antimicrobial efficiency; Corrosion Science; 2018; Vol. 140, s. 321-332; doi:  10.1016/j.corsci.2018.05.033

Kopeć-Godlewska Katarzyna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Infections following surgical patent ductus arterio sus ligation in VLBW neonates; Journal of Hospital Infection; 2018; Vol. 99, nr 1, s. 62-67; doi:  10.1016/j.jhin.2017.07.029

Kopeć-Godlewska Katarzyna, Pac Agnieszka, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Is Vaginal Birth without an Episiotomy a Rarity in the 21st Century? Cross-Sectional Studies in Southern Poland; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2018; Vol. 15, nr 11 art. No. 2462, s. 1-10; doi:  10.3390/ijerph15112462

Bulanda Małgorzata, Synowiec Edyta, Chmielarczyk Agnieszka, Romaniszyn Dorota, Różańska Anna; Lekooporność oraz potencjał biofilmotwórczy szczepów z grupy gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z powierzchni dotykowych oddziałów szpitalnych/Antimicrobial resistance and ability to form biofilm of coagulase-negative staphylococci isolated from touch surfaces in Polish hospital wards; Zakażenia XXI Wieku; 2018; T. 1, nr 2, s. 73-78

Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Bulanda Małgorzata; Lekooporność rodzaju Enterococcus - aktualny problem wśród ludzi i zwierząt/Drug resistance in the genus Enterococcus - current problem in humans and animals; Postępy Mikrobiologii, Advances of Microbiology; 2018; T. 57, nr 3, s. 244-250

Chmielarczyk Agnieszka, Pobiega Monika, Romaniszyn Dorota, Wójkowska-Mach Jadwiga; Multi-locus sequence typing (MLST) of non-fermentative Gram-negative bacilli isolated from bloodstream infections in southern Poland; Folia Microbiologica; 2018; Vol. 63, nr 2, s. 191-196; doi:  10.1007/s12223-017-0550-7

Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata, Różańska Anna, Jagiencarz-Starzec Barbara, Wolak z., Wójkowska-Mach Jadwiga; Nail microbial colonization following hand disinfection: a qualitative pilot study; Journal of Hospital Infection; 2018; Vol. 100, nr 2, s. 207-210; doi:  10.1016/j.jhin.2018.06.023

Różańska Anna, Pac Agnieszka, Romanik Małgorzata, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Outpatient post-partum antibiotic prescription: method of identification of infection control areas demanding improvements and verification of sensitivity of infection registration; Journal of Antimicrobial Chemotherapy; 2018; Vol. 73, nr 1, s. 240-245; doi:  10.1093/jac/dkx369

Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata, Wolak Zdzisław, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Patient as a Partner in Healthcare-Associated Infection Prevention; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2018; Vol. 15, nr 4 art. no. 624, s. 1-12; doi:  10.3390/ijerph15040624

Wałaszek Marta, Różańska Anna, Szczypta Anna, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Polish infection control nurses - Self-assessment of their duties and professional autonomy in different types of hospitals; Medycyna Pracy; 2018; Vol. 69, nr 6, s. 605-612; doi:  10.13075/mp;5893;00719

Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata, Różańska Anna, Wolak Zdzisław, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Practice of hand hygiene and use of protective gloves: Differences in the perception between patients and medical staff; American Journal of Infection Control; 2018; Vol. 46, nr 9, s. 1074-1076; doi:  10.1016/j.ajic.2018.01.025

Kochan Piotr, Drzewiecki Artur, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr; Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda: 2018; Redaktorzy wydania polskiego Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Małgorzata Bulanda, Piotr B; Heczko; wydanie 48/wydanie 12 polskie

Chmielarczyk Agnieszka, Pobiega Monika, Ziółkowski Grzegorz, Pomorska-Wesołowska Monika, Romaniszyn Dorota, Krawczyk Lech, Wójkowska-Mach Jadwiga; Severe infections caused by multidrug-resistant non-fermentative bacilli in southern Poland; Advances in Clinical and Experimental Medicine; 2018; Vol. 27, nr 3, s. 401407; doi:  10.17219/acem/68545

Kotnis-Gąska Agnieszka, Mazur Piotr, Olechowska-Jarząb Aldona, Stanisz Andrzej, Bulanda Małgorzata, Undas Anetta; Sternal wound infections following cardiac surgery and their management: a single-centre study from the years 2016-2017; Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery; 2018; T. 15, nr 2, s. 79-85; doi:  10.5114/kitp.2018.76472

Kańtoch Anna, Gryglewska Barbara, Wójkowska-Mach Jadwiga, Heczko Piotr, Grodzicki Tomasz; Treatment of Cardiovascular Diseases Among Elderly Residents of Long-term Care Facilities; Journal of the American Medical Directors Association; 2018; Vol. 19, nr 5, s. 428-432; doi:   10.1016/j.jamda.2017.12.102

Gajda Mateusz, Kenig Jakub; Treatment outcomes of pancreatic cancer in the elderly - literature review; Folia Medica Cracoviensia; 2018; Vol. 58, nr 3, s. 49-66; doi:  10.24425/fmc.2018.125072

Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Odrowąż-Konduracka Dalma, Paradowska Beata, Jagiencarz-Starzec Barbara, Wolak Zdzisław, Bulanda Małgorzata, Szczypta Anna; Typing of Enterococcus spp; strains in 4 hospitals in the Małopolska region in Poland; Advances in Clinical and Experimental Medicine; 2018; Vol. 27, nr 1, s. 111-117; doi:  10.17219/acem/68265

Pobiega Monika, Chmielarczyk Agnieszka, Kozioł Joanna, Pomorska-Wesołowska Monika, Ziolkowski Grzegorz, Romaniszyn Dorota, Bulanda Małgorzata, Wójkowska-Mach Jadwiga; Virulence factors genes and drug resistance in Pseudomonas aeruginosa strains derived from different forms of community and healthcare associated infections; Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Advances in Hygiene and Experimental Medicine; 2018; T. 72, s. 751-759; doi:  10.5604/01.3001.0012.2426

Czarnobilska Ewa, Bulanda Małgorzata; Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u dzieci/Hereditary angioedema in children; Alergia Astma Immunologia; 2018; T. 23, nr 4, s. 193-198

Jachowicz Estera, Pobiega Monika, Wójkowska-Mach Jadwiga; Zakażenia Clostridium difficile - narastający problem/The challenge of Clostridium difficile infections; Przegląd Lekarski; 2018; T. 75, nr 12, s. 598-601

Różańska Anna; Zakłucia u personelu medycznego - jak zminimalizować ryzyko zakażeń przenoszonych drogą krwi/Health care workers injuries - how to minimize the risk of bloodborne infections; Zakażenia XXI Wieku; 2018; T. 1, nr 1, s. 21-25

Krzyściak Paweł, Chmielarczyk Agnieszka, Pobiega Monika, Romaniszyn Dorota, Wójkowska-Mach Jadwiga; Acinetobacter baumannii isolated from hospital-acquired infection: biofilm production and drug susceptibility.; APMIS. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica; 2017: Vol. 125, nr 11, s. 1017 - 1026; doi: 10.1111/apm.12739

Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Adamski P., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik Dorota, Bulanda Małgorzata; Antibiotic consumption in laboratory confirmed vs. non-confirmed bloodstream infections among very low birth weight neonates in Poland.; Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials; 2017: Vol. 16, art. no. 20, s. 1-9, doi: 10.1186/s12941-017-0196-y

Różańska Anna, Chmielarczyk Agnieszka, Romaniszyn Dorota, Bulanda Małgorzata, Walkowicz Monika, Osuch Piotr, Knych Tadeusz; Antibiotic resistance, ability to form biofilm and susceptibility to copper alloys of selected staphylococcal strains isolated from touch surfaces in Polish hospital wards.; Antimicrobial Resistance and Infection Control; 2017: Vol. 6, 80; doi: 10.1186/s13756-017-0240-x

Różańska Anna, Chmielarczyk Agnieszka, Romaniszyn Dorota, Sroka-Oleksiak Agnieszka, Bulanda Małgorzata, Walkowicz Monika, Osuch Piotr, Knych Tadeusz; Antimicrobial Properties of Selected Copper Alloys on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in Different Simulations of Environmental Conditions: With vs.without Organic Contamination.; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2017: Vol. 14, nr 7 art. no. 813, s. 1-15; doi:  10.3390/ijerph14070813

Różańska Anna, Romaniszyn Dorota, Chmielarczyk Agnieszka, Bulanda Małgorzata; Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards.; Medycyna Pracy; 2017: Vol. 68, nr 4, s. 459-467; doi:10.13075/mp.5893.00575

Kopeć-Godlewska Katarzyna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Bezpieczeństwo porodu domowego - profilaktyka zakażeń. Safety of home childbirth - preventing infections.; Forum Zakażeń; 2017: T. 8, z. 1, s. 49-53; doi: 10.15374/FZ2016081

Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Krzyściak Paweł, Bulanda Małgorzata; Do bacteria isolated from ICU patients ESKAPE' antibiotic treatment? In vitro susceptibility of the Enterobacteriaceae family to tigecycline.; Anestezjologia, Intensywna Terapia; 2017 : Vol. 49, nr 3, s. 210-214; doi: 10.5603/AIT.a2017.0034

Talaga-Ćwiertnia Katarzyna, Hońdo Łukasz, Bulanda Małgorzata; Dostępność leków do terapii zakażeń o etiologii wankomycynoopornych enterokoków w Polsce. Availability of drugs for treatment of infections caused by vancomycin-resistant enterococci in Poland.; Zakażenia; 2017: T. 17, nr 4, s. 15-20

Wróblewska Marta, Bulanda Małgorzata; Epidemiologia zakażeń i chorób wirusowych.; redakcja naukowa Marta Wróblewska, Tomasz Dzieciątkowskim; s. 31-44

Dubiel Grzegorz, Rogoziński Paweł, Żaloudik Elżbieta, Bruliński Krzysztof, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Identifying the Infection Control Areas Requiring Modifications in Thoracic Surgery Units: Results of a Two-Year Surveillance of Surgical Site Infections in Hospitals in Southern Poland.; Surgical Infections; 2017: Vol. 18, nr 7, s. 820-826; doi: 10.1089/sur.2017.010

Pomorska-Wesołowska Monika, Różańska Anna, Sobońska Joanna, Gryglewska Barbara, Szczypta Anna, Noppenberg Mirosława, Chmielarczyk Agnieszka, Wójkowska-Mach Jadwiga; Longevity and gender as the risk factors of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in southern Poland.; BMC Geriatrics; 2017: Vol. 17, nr 1 art. no. 51, s. 1-7; doi: 10.1186/s12877-017-0442-3

Chmielarczyk Agnieszka, Pomorska-Wesołowska Monika, Szczypta A., Romaniszyn Dorota, Pobiega Monika, Wójkowska-Mach Jadwiga; Molecular analysis of meticillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from different types of infections from patients hospitalized in 12 regional, non-teaching hospitals in southern Poland.; Journal of Hospital Infection; 2017: Vol. 95, nr 3, s. 259-267; doi: 10.1016/j.jhin.2016.10.024

Pomorska-Wesołowska Monika, Małyszek Katarzyna, Romaniszyn Dorota, Pobiega Monika, Szczypta Anna, Noppenberg Mirosława, Chmielarczyk Agnieszka, Różańska Anna, Maciąg Joanna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Molekularna charakterystyka szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń miejsca operowanego u pacjentów południowej Polski. Molecular characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from surgical site infections of patients in southern Poland; Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia; 2017: R. 69, nr 1, s. 15-25

Gniadek Agnieszka, Krzyściak Paweł, Twarużek Magdalena, Macura Anna Barbara; Occurrence of fungi and cytotoxicity of the species: Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger and Aspergillus flavus isolated from the air of hospital wards.; International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2017: Vol. 30, nr 2, s. 231-239; doi: 10.13075/ijomeh.1896.00841

Kłos Marta, Wójkowska-Mach Jadwiga; Pathogenicity of Virulent Species of Group C Streptococci in Human.; Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology; 2017: Vol. 2017, 950-964; doi: 10.1155/2017/9509604

Wałaszek Marta, Kołpa Małgorzata, Wolak Zdzisław, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Poor Hand Hygiene Procedure Compliance among Polish Medical Students and Physicians - The Result of an Ineffective Education Basis or the Impact of Organizational Culture?; International Journal of Environmental Research and Public Health; 2017: Vol. 14, nr 9 art. no. 1026, s. 1-10; doi: 10.3390/ijerph14091026

Bulanda Małgorzata, Chmielarczyk Agnieszka, Romaniszyn Dorota, Różańska Anna; Przeciwdrobnoustrojowe właściwości miedzi - możliwości zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Antimicrobial properties of copper - possibilities of its application in the healthcare setting.; Ogólnopolski Przegląd Medyczny; 2017: nr 9, s. 50-55

Kochan Piotr, Drzewiecki Artur, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr; Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda: 2017; Redaktorzy wydania polskiego Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Małgorzata Bulanda, Piotr B. Heczko.

Kochan Piotr, Drzewiecki Artur, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr; Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda: 2017; Redaktorzy wydania polskiego Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Małgorzata Bulanda, Piotr B. Heczko.Wyd. 11 polskie [uaktualnione]

Tomaszkiewicz Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Rekomendacje Antibiotic Stewardship Program, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących mikrobiologii oraz ich realizacja w polskich szpitalach. Recommendations for Antibiotic Stewardship Program with particular emphasis on guidelines for microbiology tests and their implementation in Polish hospitals.; Forum Zakażeń; 2017: T. 8, z. 2, s. 85-88; doi: 10.15374/FZ2017010

Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr; Surgical patients safety in Polish hospital environment in the context of selected infection control practices; Journal of Patient Safety & Infection Control; 2017: 6 February 2016, s. 1-7; doi: 10.1016/j.jpsic.2015.12.004

Pomorska-Wesołowska Monika, Chmielarczyk Agnieszka, Chlebowicz Monika, Ziółkowski Grzegorz, Szczypta Anna, Sobońska Joanna, Romaniszyn Dorota, Pobiega Monika, Noppenberg Mirosława, Krawczyk Lech, Kozioł Joanna, Wójkowska-Mach Jadwiga; Virulence and Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Bloodstream Infections and Pneumonia in Southern Poland.; Journal of Global Antimicrobial Resistance; 2017: Vol. 11, s. 100-104; doi: 10.1016/j.jgar.2017.07.009